• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

Regulamin wypożyczalni sprzętu pływającego Gutwin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „GUTWIN”

1. Wypożyczalnia czynna jest w dniach i godzinach funkcjonowania Ośrodka Rekreacyjnego „Gutwin”.
2. Prawo wypożyczania jednostek pływających mają osoby dorosłe oraz młodzież w wieku 14-17 lat. Osoby poniżej 14 roku życia mogą korzystać z jednostek pływających tylko pod opieką osób pełnoletnich.
3. Z jednostek pływających może korzystać osoba, która przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód, legitymacja studencka, legitymacja szkolna, prawo jazdy, paszport).
4. W trakcie korzystania z jednostek pływających dokument tożsamości pozostawiany jest w kasie wypożyczalni. Dokument ten podlega zwrotowi po zakończeniu użytkowania jednostek pływających i “zdania” ich w stanie nienaruszonym.
5. Osoby mogą korzystać z jednostek pływających wyłącznie po uiszczeniu opłaty (wg obowiązującego cennika).
6. Wejście na jednostki pływające możliwe jest tylko w wyznaczonej strefie (przy pomoście), po uzyskaniu zgody od pracownika MOSiR-u. Po zakończeniu korzystania ze sprzętu pływackiego należy “zdać” go pracownikowi MOSiR-u również w wyznaczonej strefie.
7. W trakcie korzystania z jednostek pływających obowiązkowe jest używanie kapoków (kamizelek ratunkowych) udostępnianych nieodpłatnie przez MOSiR.
8. Zabrania się zabierania na jednostki pływające większej ilości osób, niż przewidują to instrukcje użytkowania poszczególnych jednostek.
9. Zabrania się korzystania z jednostek pływających osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
10. Osobom korzystającym ze sprzętu pływającego zabrania się:
- siadania na innych częściach jednostek pływających, niż wyznaczone do tego siedziska,
- zabierania na jednostki pływające zwierząt,
- wyskakiwania z jednostek pływających i kąpieli w zbiorniku wodnym,
- wpływania na teren kąpieliska strzeżonego oddzielonego bojami i linami,
- zamieniania się miejscami na jednostkach pływających w trakcie ich używania,
- podpływania do ptactwa wodnego,
- cumowania do brzegów zbiornika wodnego w miejscach innych, niż pomost wypożyczalni.
11. Za zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów zabranych na jednostki pływające MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
12. Do kontroli jednostek pływających upoważnione są osoby wyznaczone przez kierownictwo MOSiR, funkcjonariusze policji, straży miejskiej i ratownicy WOPR.
13. Dla bezpieczeństwa osób pływających ustala się następującą sygnalizację:
- flaga czerwona: zakaz pływania (natychmiastowy powrót do przystani),
- akustyczną (tuba akustyczna, nagłośnienie).
14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Ośrodka Rekreacyjnego „Gutwin” niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy do organów ścigania.
15. Książka skarg i zażaleń znajduje się u Gospodarza Ośrodka Rekreacyjnego „Gutwin”.