• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

"Family Cup" w Ostrowcu Św.

"Family Cup" w Ostrowcu Św. 

Po raz drugi Wydawnictwo ,,Family Cup" i Stowarzyszenie ,,Family Cup" mające swą siedzibę w Krakowie przystępują do organizacji cyklu zawodów sportowych pod nazwą ,,Family Cup" w pływaniu będących amatorskimi mistrzostwami poszczególnych województw.

Po raz pierwszy zostanie przeprowadzona ta impreza dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego, a jej organizatorem regionalnym będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W niedzielę 5 października o godzinie 10.00 na Pływalni ,,Rawszczyzna" rozpoczną
się Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Amatorów.
Szczegóły dotyczące zasad uczestnictwa zawiera załączony regulamin.
Zgłoszeń do zawodów można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 0 41
2674105 lub osobiście w sekretariacie Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Św. w
terminie do dnia 3 października. Zgłoszenia muszą zawierać imię i nazwisko, datę
urodzenia, adres zamieszkania, telefon i ewentualnie e-mail oraz oświadczenie o
spełnieniu wymogu regulaminu dotyczącego amatorstwa. Opłata startowa to 10 zł od osoby dorosłej i 5 zł od dziecka (urodzeni w roku 1993 i młodsi).
Zawody rozegrane zostaną seriami na czas, a ich wyniki będą publikowane na
stronach internetowych Organizatora Głównego i Organizatora Regionalnego. W
każdej kategorii osoby zajmujące miejsca I-VI otrzymają pamiątkowe dyplomy, a
zajmujące miejsca I-III otrzymają puchary. Poza tym podczas zakończenia imprezy
pośród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.
Więcej informacji na stronach:
www.familycup.com.pl oraz www.mosir.ostrowiec.pl.