• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Michał Broda.
e-mail: iod@mosir.ostrowiec.pl

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych pracowników MOSiR Ostrowiec Św.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych pracowników MOSiR Ostrowiec Św.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem można się skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Dane osobowe przetwarzane są w celu:
- wykonania umowy o pracę, której są Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy np. prowadzenia akt osobowych pracownika i innej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, dokonywania zgłoszenia pracowników i członków ich rodzin do ZUS, naliczania i wypłaty wynagrodzenia oraz odprowadzania składek do ZUS, realizacji wymogów związanych z BHP oraz dokumentowania wypadków przy pracy, które wynikają m.in. z przepisów Kodeksu pracy, przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez pracodawcę w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;
- realizacji wymogów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy oraz oceny zdolności pracownika do pracy, na podstawie w art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
Jeżeli przekażą Państwo pracodawcy również jakiekolwiek swoje dodatkowe dane osobowe, inne niż te, które są wymagane przepisami prawa, przetwarzanie tych dodatkowych danych będzie odbywało się wyłącznie z Państwa inicjatywy i jedynie za Państwa dobrowolną zgodą. Podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe będą przechowywane przez pracodawcę przez okres trwania stosunku pracy, oraz później przez okresy archiwizacji dokumentów wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest jedynie zgoda pracownika, dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia tej zgody.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zakres każdego z ww. praw zależy od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa (Kodeks pracy). Brak podania wymaganych prawem danych osobowych skutkował będzie niemożnością nawiązania lub kontynuowania stosunku pracy. W zakresie danych osobowych, które byłyby przetwarzane na podstawie Państwa zgody, ich podanie jest dobrowolne.
INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. (Pracodawca nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Państwa temat, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub mogłyby w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.)