• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
Gry i zabawy w Hali Sportowo Widowiskowej
Featured

Zapraszamy do szkół na weekendowe zajęcia rekreacyjno – sportowe z elementami socjoterapii

Decyzją Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego od 27 września wznowione zostaną po wakacyjnej przerwie weekendowe zajęcia rekreacyjno – sportowe z elementami socjoterapii prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Organizację zajęć ponownie zlecono Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Gmina zabezpieczyła środki na wynagrodzenie dla nauczycieli, jak również na poczęstunek dla uczestników zajęć.

Dzięki wprowadzeniu tych zajęć szkoły zamiast być zamykane w weekendy, będą tętnić życiem. Zajęcia odbywać się będą bowiem w piątki w godzinach od 15 do 18 i w soboty w godzinach od 10 do 13, czyli przez 6 godzin w każdy weekend i w każdej placówce prowadzonej przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani nauczyciele wychowania fizycznego i terapeuci. Zajęcia zainaugurowane zostaną 27 września i potrwają do 14 grudnia.

Zgodnie z założeniami programu zajęcia organizowane są w oparciu o szkolne obiekty i sprzęt sportowy będący na wyposażeniu placówek oraz z uwzględnieniem zainteresowań uczniów. Programy zajęć sportowych i terapeutycznych opracowują nauczyciele wychowania fizycznego i terapeuci posiadający odpowiednie uprawnienia.

Uczestnicy zajęć będą poznawać podstawowe elementy techniki i zasady gry w różnych dyscyplinach sportu. Będą rozwijali i doskonalili umiejętności w grach zespołowych, sportach indywidualnych i grach rekreacyjnych, a także brali udział w turniejach i konkursach z nagrodami.

Obecność socjoterapeutów na zajęciach ma na celu pomóc dzieciom i młodzieży nieradzącymi sobie z własnymi emocjami, mającymi problemy z kontrolą zachowania, zamkniętymi w sobie lub przejawiającymi inne kłopotliwe zachowania.

Zadanie jest finansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2019.