• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wirtualny

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i stanowi część majątku Gminy. Wyodrębniona została funkcjonalnie w formie jednostki budżetowej. Swoją działalność rozpoczął 1 stycznia 1974 roku. Powołany został uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21.10.1972 roku, jako zakład budżetowy pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku. W obecnej formie organizacyjnej MOSiR działa od 29 grudnia 1999 roku. Działalność MOSiR-u skupiona jest głównie na organizowaniu oraz wspieraniu sportu masowego i rekreacji poprzez:

 • upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • zarządzanie terenami, obiektami i urządzeniami sportowymi,
 • organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych,
 • utrzymanie, budowę nowych oraz rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń kultury fizycznej,
 • współpracę w dziedzinie kultury fizycznej z innymi jednostkami i organizacjami,
 • udostępnianie obiektów sportowych klubom sportowym działającym na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego,
 • udostępnianie obiektów sportowych mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego,
 • udostępnianie basenu uczniom ostrowieckich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich,
 • prowadzenie powszechnej nauki pływania dla uczniów II klas szkół podstawowych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zarządcą:

 • Miejskiego Stadionu Sportowego „KSZO”,
 • Hali Sportowo - Widowiskowej „KSZO”,
 • Pływalni „Rawszczyzna” z Działem Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji,
 • Piłkarskiego Ośrodka Treningowego,
 • Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin",
 • Dwóch Kompleksów Boisk Sportowych "ORLIK",
 • Boiska Wielofunkcyjnego w Parku Miejskim.

 

Image Image Image

Najlepszy Obiekt

Sportowy 2004 roku

Pływalnia "Rawszczyzna"

Zwycięzca konkursu

Modernizacja roku 2004

Nagroda Marszałka

Woj. Świętokrzyskiego

za 2005 rok